form b

Научни степени и звания

Име и фамилия

Длъжност

Организация / Университет

Адрес (пощенски код, град, жк/ ул., номер, бл., ет, бл.)

Телефон

Мобилен телефон

E-mail

Придружаващо лице (Име и фамилия)

Ще участвам в конференцията и ще представя доклад с входящ регистрационен номер
с окончателно заглавие на доклада

ЗАПЛАЩАМ:
01. Конферентни такси:

за членове на НТСМ
1.1 Такса за участие:
Включва:
Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference “Industry 4.0", ISSN 2534-8582 (Print), ISSN 2534-997X (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи.

1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация.

02. Придружаващи лица (включва и съавторите)
Включва: коктейл "Добре дошли", кафе паузи, конферентни материали

03. Такса публикация (За автори, които ще участват "задочно" в конференцията с постерни доклади) за един доклад.
Включва: Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference “Industry 4.0", ISSN 2534-8582 (Print), ISSN 2534-997X (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език и разпечатване на постерния доклад във формат А1.

04. Доплащания:
4.2 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади) 30 лв.
4.3 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 40 лв

ВСИЧКО лв.

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Мура" *** Боровец

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Рила" *** София

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева

ВСИЧКО НОЩУВКИ:

ОБЩО ТАКСИ И НОЩУВКИ:

ДДС 20%

IBAN: BG71 PRCB  9230 1049 8985 01,
BIC: PRCBBGSF,
Получател: НТС по машиностроене „Индустрия-4.0“
В нареждането посочете за "IND4" и напишете входящия номер на доклада.

Метод на плащане
Банков превод
В брой

 ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:
1.ВСИЧКИ ТАКСИ ЗА БАНКОВИ ПРЕВОДИ СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ
2.ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС.

Моля фактура да се издаде на:

юридическо / физ. лице

Адрес

БУЛСТАТ

МОЛ

 

 

     

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS


KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
07-10.03.2022, BOROVETS, BULGARIA
XV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
09-12.03.2022 BOROVETS, BULGARIA
XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09-12.03.
2022 BOROVETS, BULGARIA
XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
06-08.04.
2022 PLEVEN, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
06-09.06.
2022 BOROVETS, BULGARIA


XXX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
20-23.06.
2022
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06
2022
VARNA, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
24-27.08.
2022 BOROVETS, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
05-08.09.
2022

VARNA, BULGARIA

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
07–10.09.
2022
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
05-08.12.
2022, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA