ДОКЛАДИ

В програмата на конференцията ще бъдат включени и ще се публикуват само доклади, приети от рецензенти, оформени в съответствие с графичните и текстови инструкции и които са станали публично достояние на секционните или постерните заседания.
Пълният текст на докладите, в обем до 4 страници, заедно със Заявката за участие (форма "В")  или online регистрациятрябва да бъдат изпратени не по-късно от 30.04.2022. Наименованието на файла с доклада трябва да съдържа входящия номер, името на първия автор и IND4. Например: 121_ivanov_IND4.doc.
 
Представянето на докладите на секционните заседания трябва да бъде на английски език.
Допуска се докладването да бъде на български, руски или немски език със задължително изискване, мултимедийната презентация да е на английски език.

При невъзможност за участие в секционните заседания на конференцията за изнасяне на доклада, той може да бъде представен в постерната сесия. В този случай се заплаща само „Такса публикация” и докладът ще бъде публикуван в конферентните издания. Авторите, които ще участват задочно в конференцията, трябва да изпратят до 10.06.2022  по e-mail постерния вариант на доклада, оформен според изискванията на текстовата и графичната инструкции за постери, за да стане той публично достояние на участниците в конференцията. Организационният комитет поема задължението да разпечата постера и да го включи в постерната сесия.
      Всички инструкции могат да бъдат намерени на Интернет страница на конференцията www.industry-4.eu От нея можете да снемете и заглавната страница. За облекчение на авторите, на заглавната страница има написан форматиран текст с шрифта и място на заглавието и когато го замените с вашето заглавие и автори, те ще бъдат с необходимия шрифт и на нужното място.

ТЕМАТИКА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS


KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
07-10.03.2022, BOROVETS, BULGARIA
XV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
09-12.03.2022 BOROVETS, BULGARIA
XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09-12.03.
2022 BOROVETS, BULGARIA
XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
06-08.04.
2022 PLEVEN, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
06-09.06.
2022 BOROVETS, BULGARIA


XXX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
20-23.06.
2022
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06
2022
VARNA, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
24-27.08.
2022 BOROVETS, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
05-08.09.
2022

VARNA, BULGARIA

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
07–10.09.
2022
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
05-08.12.
2022, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA